Miscellanea Philosophico-Mathematica Societatis Privatae Taurinensis, Svazek 1

Přední strana obálky
Typographia regia, 1759
 

Vybrané stránky

Obsah

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje