The Works of Shakespeare: in Eight Volumes, Svazek 3

Přední strana obálky
H. Woodfall, 1767

Vyhledávání v knize

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Oblíbené pasáže

Strana 75 - The web of our life is of a mingled yarn, good and ill together : our virtues would be proud if our faults whipped them not; and our crimes would despair if they were not cherished by our virtues.

Bibliografické údaje