Komunikace s dětským pacientem

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2010 - Počet stran: 247
Kniha se zabývá problematikou komunikace se zdravým i nemocným dítětem ve všech jeho vývojových obdobích. Je zaměřena na specifika komunikace s dětským pacientem při výskytu různorodých onemocnění a postižení. Zatím ještě nebyla zpracována problematika komunikace s dítětem v tak komplexní podobě. Kniha je určena zdravotnickým pracovníkům pečujícím o dětské pacienty, ale je přínosná pro rodič nemocných dětí a také je možno ji považovat za zdroj učebních opor pro vyučující předmětu komunikace.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
11
Zásady komunikace s dítětem podle vývojového období
34
Zásady komunikace s rodiči
56
Komunikace s dětským pacientem
63
Dítě se sluchovým postižením
83
postižením
100
Dítě se zrakovým postižením
107
Hluchoslepota
123
postižením
144
Dítě v intenzivní péči
171
Dítě s nepříznivou diagnózou
180
Literatura
209
Přehled použitých a citovaných internetových zdrojů
216
Charta práv hospitalizovaných dětí
231
Lormova abeceda
237
Rejstřík
243

Dítě s mentálním postižením
129
Dítě s pohybovým postižením
138

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje