Bible norimberská. V Norimberce 1540

Přední strana obálky
Nákladem slowútného Melchara Kobergera spolu Miesstěnijna w slawného [!] města Nornberka, 1540 - Počet stran: 1012
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje