Prawidla české dobropisebnosti praktyckými přjklady wyswětlená, pro Učitele českých sskol, zvlássť pak pro Kandydáty auřadu učitelského

Přední strana obálky
v Jana Buchlera, knihkupce, 1812 - Počet stran: 62
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje