Geschichte der k.k. Regimenter seit ihrer Errichtung bis auf gegenwärtige Zeiten (etc.)

Přední strana obálky
Gräffer jun., 1791
 

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje