The Brookings Model: Some Further Results

Přední strana obálky
James Stemble Duesenberry
Rand McNally, 1969 - Počet stran: 519

Vyhledávání v knize

Obsah

Department store inventory sales order relationships MICHAEL
19
7
27
Demand for consumer instalment credit and its effects on consump
41
Autorská práva

Další části 25 nejsou zobrazeny.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje