Psychologie lidské odolnosti

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2010 - Počet stran: 240
0 Recenze
Základní podmínkou vývoje lidského druhu i individuálního přežití každého člověka je účinné přizpůsobování neustále se měnícím podmínkám. Proto je problematika zvládání nejrůznějších životních nároků a nepříznivých vlivů jedním z ústředních témat současné psychologie. Publikace se zaměřuje především na obecnější souvislosti adaptačního procesu člověka při zvládání na něj kladených nároků, a to s využitím teoretických i empirických poznatků, získaných autorem i dalšími badateli. Pozornost je věnována také praktickým možnostem jedince, jak svou odolnost proti zátěži rozvíjet. Vždyť kdo by se nechtěl bez větších problémů vyrovnat s nároky života a úspěšně překonávat i náročnější nebo krizové situace? K tomu lze dospět různými způsoby: od relativně nejjednoduššího osvojení si (natrénování) konkrétních postupů vhodných pro určité situace až po hlubší proniknutí do podstaty zátěžových jevů, které nabízí tato kniha.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

ÚVOD
9
SITUACE SE ZVÝŠENÝMI NÁROKY NA ADAPTACI
41
ZVLÁDÁNÍ STRESU
77
ODOLNOST JAKO PSYCHOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA
101
METODY ZJIŠŤOVÁNÍ PSYCHICKÉ ODOLNOSTI
147
ZÁVĚR
201
SUMMARY
210
JMENNÝ REJSTŘÍK
230
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje