Komunikace s nemocným: sdělování nepříznivých informací

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 15. 10. 2020 - Počet stran: 232
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Lékaři jsou medicínští odborníci a jejich nejsilnější motivací je pacienty úspěšně léčit. Pacienti však jako laici neumějí vyhodnotit odbornost lékaře, ale umějí zhodnotit lékařův přístup, jeho chování během diagnostiky, vyšetřování, či léčby. I většina stížností na zdravotnický personál nevyplývá ze špatné zdravotní péče, ale vzniká kvůli nevhodné komunikaci. Na profesionální, tedy odborné i lidské komunikaci s pacienty a jejich příbuznými opravdu záleží. Nejen proto, abychom předešli zbytečným konfliktům a stížnostem, ale zejména proto, že profesionální komunikace podporuje dobré vztahy mezi lékaři a pacienty, zlepšuje jejich spolupráci (complianci), ale hlavně snižuje množství stresu lékařů v jejich i tak náročné práci. Komunikační příručku vytvořili dva zkušení odborníci, praktici i autoři několika knih. Po letech aktivní práce s pacienty, lékaři i sestrami zmapovali v jednotlivých kapitolách typické náročné komunikační situace. V knize je předkládají v podobě 18-ti komentovaných dialogů lékaře s pacientem nebo s příbuznými. Oba autoři jsou psychologové (jeden s klinickou praxí) a tak poukazují na vhodné komunikační postupy i obvyklé chyby, kterých se lékaři navzdory dobrým úmyslům dopouštějí. Komunikační kapitoly doplňují části vysvětlující prožívání a chování pacienta v jednotlivých situacích, což pomáhá porozumět, proč se pacienti chovají jistým způsobem a umožňují lékařům rozumět, proč je vhodné na pacienta reagovat navrhovanými postupy.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorech
5
Obsah
7
Úvod
10
Předmluva
12
Proč jsme psali tuto knihu
14
Základní struktura knihy a kapitol
17
ČÁST I POROZUMĚNÍ ČLOVĚKUPOROZUMĚNÍ PACIENTOVI
19
Prožívání těžce nemocného pacienta
20
Pasivní pacient
183
Agresivní pacient
184
Pacient zaplavený emocemi
186
Pacient který vytěsňuje svůj stav nebo jiné informace
187
Konflikty lékař pacient
190
Lidské potřeby
191
Jak řešit konfl ikty s pacienty
193
Jak konflikt neřešit
196

Obranné mechanizmy osobnosti
24
Emoční reakce a afektivní poruchy během léčby
26
Přirozenost člověka a její projevy v komunikaci
29
Základní komunikační dovednosti lékaře
37
Zvládání čtyř fází komunikační interakce
38
ČÁST II KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTIV ROZHOVORECHS PACIENTY
45
Úvod ke komunikačním kapitolám
46
Jak mluvit o diagnóze
47
Rozhovor o diagnóze
48
Postup při oznamovaní závažné zprávy
53
Doporučený postup vedení rozhovoru s rodinou
176
ČÁST III SPECIFICKÉ SITUACEV ROZHOVORECH
181
Jak mluvit s problémovými pacienty
182
Jak mluvit o psychických potížích pacienta
200
Doporučený rozhovor o psychických potížích pacienta
205
Vyhoření a hranice v pomáhání
208
Komunikace a předcházení vyhoření
211
Jak odmítnout pacienta citlivě přímo a konstruktivně
217
Použitá literatura
219
Doporučovaná literatura pro pacienty a blízké
222
Onkopacient
223
Keď do života vstúpi rakovina
224
Komunikační tréninky pro lékaře a sestry
225
Některé zpětné vazby od lékařů kteří náš trénink absolvovali
226
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje