The Demand and Supply of Public Goods

Přední strana obálky
Rand McNally, 1968 - Počet stran: 214

Vyhledávání v knize

Obsah

Simple Exchange In A World Of Equals
11
Simple Exchange In A World Of Unequals
29
Pure And Impure Public Goods
49
Autorská práva

Další části 7 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje