Dryden's Heroic Plays

Přední strana obálky
Macmillan, 1981 - Počet stran: 195

Vyhledávání v knize

Obsah

Preface
The Indian Queen 22
The Indian Emperour
38
Autorská práva

Další části 4 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje