Němčina pro lékaře: manuál pro praxi

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2009 - Počet stran: 552
Publikace je určena nejen medikům, ale zejména lékařům, kteří vyjíždějí do zahraničí - německy mluvících zemí (zejména do Spolkové republiky Německo). V této podobě a rozsahu tak zaplňuje na našem knižním trhu dosud prázdné místo.V knize najdete popis orgánových systémů, potřebné informace o systému zdravotní péče v Německu, odebírání anamnezy a komunikaci s nemocným, psaní služebních dopisů, vedení zpráv a mnoho dalšího.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Einleitung
8
Der menschliche Körper
10
Lidské tělo
11
Das Bewegungssystem
18
Pohybový systém
19
Der Herzkreislauf und das Herz
32
Krevní oběh a srdce
33
Das Blut
42
Erste Hilfe
162
První pomoc
163
Beim Arzt
176
U lékaře
177
Die Anamnese
192
Anamnéza
193
Allgemeine Untersuchungsprinzipien
204
Všeobecné vyšetřovací principy
205

Krev
43
Das Verdauungssystem
46
Trávicí systém
47
Das Urogenitalsystem
56
Urogenitální systém
57
Das Nervensystem
70
Nervový systém
71
Das Atmungssystem
84
Dýchací systém
85
Die Sinnesorgane
92
Smyslové orgány
93
Die Infektionskrankheiten
114
Infekční nemoci
115
Die Kinderheilkunde
124
Dětské lékařství
125
Die Geburtshilfe
134
Porodnictví
135
Die Chirurgie
148
Chirurgie
149
Die Therapie
238
Terapie
239
Briefe Dokumente Lebenslauf
260
Dopisy dokumenty životopis
261
Die Gesundheitseinrichtungen
302
Zdravotnická zařízení
303
Die Kommunikation mit Patienten
332
Komunikace s pacienty
333
Die Grammatik
410
Gramatika
411
Die Adjektive in der Medizin
476
Přídavná jména v medicíně
477
Die Verben Zeitwörter in der Medizin
494
Slovesa v medicíně
497
Die Abkürzungen
526
Zkratky
527
Quellenverzeichnis
552
Použitá literatura
553
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje