Public Administration, Svazek 10

Přední strana obálky
Knopf, 1950 - Počet stran: 582

Vyhledávání v knize

Obsah

What Is Public Administration?
3
How Governmental Organizations Originate
25
Human Behavior and Organization
55
Autorská práva

Další části 31 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje