Psychická odolnost předškolního dítěte

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2006 - Počet stran: 160
1 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Pro jaký svět vychováváme děti a jak zařídit, aby v něm uspěly? Současnost a budoucnost s sebou nese odbourávání starých jistot a hodnot (včetně rozpadu klasické rodiny), obrovské množství možností volby a svobody. Tento trend přináší stále vyšší psychickou zátěž.Kniha seznamuje s teorií vývoje psychické odolnosti dítěte. Zabývá se základními aspekty vývoje dítěte, které mají vliv na rozvoj vlastností osobnosti prospěšných jeho psychické odolnosti. Problematiku publikace pojímá z hlediska sociálně-kognitivní teorie. Tento teoretický předpoklad umožňuje předložit výchovná doporučení jak provázet dítě při zvládání různých životních situací, případně jak dítě psychicky „otužit“. Pozornost je věnována především tomu, jaké zkušenosti je možné dítěti zprostředkovat a jak hodnotit jeho úspěch a neúspěch. Zvláště nakládání s neúspěchem dítěte má vliv na jeho budoucí způsob zvládání náročných životních situací.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvodem
7
Psychologický kontext vývoje psychické odolnosti
13
Vnímaná osobní úèinnost selfefficacy
56
Mo nosti zji ování úrovnì psychické odolnosti v praxi
83
Zjištěná závislost mezi vnímanou osobní účinností dítěte
99
Jak provázet dítě k vyšší psychické odolnosti
115
Závěr
145
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje