Efektivní komunikace pro manažery

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2010 - Počet stran: 138
Praktická příručka pro manažery přináší řadu cenných zkušeností z oblasti komunikace. Získejte nejen praktický návod, ale i vysvětlení, na jakých základech komunikace stojí. Renomovaná česká autorka prezentuje komunikační dovednosti na konkrétních činnostech manažera, tedy na modelových situacích, ve kterých se vedoucí pracovník ocitá každý den. PhDr. Božena Jiřincová čerpá zejména z vlastních praktických zkušeností, získaných při práci s manažery ve firmách a z vedení výcviků komunikativních dovedností. Publikace může sloužit také jako manuál pro řešení určitých komunikačních situací, obsahuje doporučení, jak v takových situacích jednat a obstát před svými podřízenými.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

ÚVOD
9
VERBÁLNÍ KOMUNIKACE A JAZYKOVÝ KÓD
23
FEEDBACK zpìtná vazba v procesu komunikace
39
Komunikaèní zlozvyky
45
BUDOVÁNÍ VZTAHU RAPORT
54
Stavy Ega
60
KOMUNIKACI
69
ASERTIVNÍ PRÁVA
77
Dvanáct pravidel kritiky
90
KOMUNIKACE Z POHLEDU NEUROLINGVISTICKÉHO
105
Preferenèní zpùsoby myšlení
110
Nové techniky sdìlování
117
Pøíprava projevu
124
ZÁVÌREM
135
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje