Jak myslí špičkový obchodník

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 2012 - Počet stran: 194
 

Vybrané stránky

Obsah

O autorovi
7
Předmluva Niny Rugeové
9
Jedním slovem
11
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje