Proceedings of the British Academy, Svazek 165

Přední strana obálky
British Academy, 2010 - Počet stran: 419
The series includes thematic volumes that stem from symposia specially convened to address particular subjects. --Book Jacket.

Vyhledávání v knize

Obsah

The Palestinian Context of Rabbinic Judaism
25
An Attempt to Define
51
The Status Quaestionis of Research in Rabbinic Literature
67
Autorská práva

Další části 15 nejsou zobrazeny.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje