Psychologie: Pro studenty pedagogických oborů

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 18. 4. 2019 - Počet stran: 280
Publikace určená studentům pedagogických oborů prezentuje obecnou, vývojovou, pedagogickou a sociální psychologii se zaměřením na mladší a starší školní věk dítěte. Tato publikace je určená studentům pedagogických oborů – budoucím učitelům, kteří budou pracovat s dětmi mladšího a staršího školního věku, tedy se žáky základní školy. Kniha umožňuje studentům nahlédnout do psychologických disciplín ze tří úhlů pohledu: učitele-edukátora, který by měl být vybaven základními znalostmi z obecné, vývojové, pedagogické a sociální psychologie, jakož i i z psychoterapie; učitele-kolegy, jenž by měl být seznámen se základními poznatky z oblasti psychologie práce; a učitele-vědecko-výzkumného pracovníka, který by měl být seznámen s designem a realizací výzkumné činnosti v pedagogickém procesu. Celý text doprovázejí četné příklady z praxe autorek a bohatý poznámkový aparát.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Nahlédnutí do obecné psychologie
8
2 Nahlédnutí do vývojové psychologie
46
3 Nahlédnutí do pedagogické psychologie
91

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje