Programujeme pro Android: 2., rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 22. 10. 2013 - Počet stran: 256
Druhé vydání úspěšné knihy přináší navíc sekci popisující kompletní vývoj funkční aplikace, ve které si čtenář vyzkouší většinu probíraných témat a může si tak danou problematiku osahat a vyzkoušet. Dále přibyl popis přípravy aplikace pro publikaci v Android marketu a celý proces. Čtenář tedy bude moci na základě získaných znalostí svoji aplikaci zpeněžit. Dalšími rozšířeními jsou tipy a triky pro vývoj mobilní aplikace pro Android, například umístění Google reklamy, lokalizace aplikace do více jazykových mutací, atd. I když se jedná o jeden z nejmladších operačních systémů, jeho oblíbenost vzrůstá neuvěřitelným tempem. Je to operační systém velmi rychlý a stabilní. Android market je nabitý k prasknutí aplikacemi všeho druhu a zdrojový kód Androidu je volně dostupný a šířený jako open source. Vzhledem k rozšířenosti a obrovskému růstu popularity tohoto OS, roste poptávka po kvalitním programovém vybavení a tím pádem jsou programátoři vzdělaní v této oblasti čím dál více žádaní.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
13
1 Android  představení
15
2 Vývojové nástroje a prostředí
25
3 Základní kameny Android aplikace
39
4 První projekt Hello World
53
5 Stručný úvod do programování v jazyce Java
59
6 Uživatelské rozhraní
73
7 Využití standardních vizuálních komponent
93
11 Widgety na domovské obrazovce
171
12 Práce s GPS
183
13 Vývoj reálné aplikace krok za krokem
197
14 Testujeme aplikaci v reálném zařízení
233
15 Monetizace aplikace
237
16 Tipy a triky
243
17 Užitečné zkratky a odkazy
245
Závěr
247

8 Databázový systém SQLite
137
9 Preference
155
10 Práce s datovými soubory
165

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje