EKG pre záchranárov nekardiológov

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 25. 11. 2014 - Počet stran: 96
Kniha srozumitelným a přehledným způsobem přibližuje v nezbytně nutném rozsahu čtenáři principy a základy metody a dále se věnuje popisu a interpretaci EKG křivek za dané specifické situace. Algoritmus postupu je díky specifickým okolnostem poněkud odlišný než při natáčení a interpretaci klasického EKG.Součástí je i zcela originální pomůcka k postupu při vyhodnocování EKG za podobných situaci.
Kniha je určena záchranářům, lékařům RZP a studentům.
Autorka je primářkou záchranné služby na Slovensku, pořádá kurzy v ČR i SR, vyučuje na Slovenské zdravotnické univerzitě. Je autorkou, spoluautorkou a recenzentkou úspěšných knih s obdobnou problematikou.
Rukopis recenzovali prof. MUDr. Viliam Bada, CSc., a MUDr. Jana Šeblová, PhD.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Zoznam skratiek
9
Zoznam obrázkov
12
Predslov
14
1 Základy EKG
16
2 Popis EKG
21
3 Ramienkové blokády
32
4 Atrioventrikulárne blokády
36
5 Supraventrikulárne rytmy
38
9 Ischémia myokardu a infarkt myokardu
53
10 Diferenciálna diagnostika EKG zmien
58
11 Rušenie EKG a artefakty
59
12 Zhrnutie
62
13 Kazuistiky
63
Správne riešenie úloh
72
Príloha
73
Literatúra
75

6 Komorové rytmy širokokomplexové
43
7 Extrasystoly predčasné sťahy
47
8 Čo by mal záchranár vedieť o poruchách
49
Súhrn
80
Summary
82

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje