Beiträge zur Geschichte der k.u.k. Genie-Waffe, Svazek 1

Přední strana obálky
Redaction der "Mittheilungen" im k.u.k. technischen Militär-Comité; in Kommission bei L.W. Seidel, 1898
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje