Select Plays of William Shakespeare: In Six Volumes. With the Corrections & Illustrations of Various Commentators. To which are Added, Notes, Svazek 2

Přední strana obálky

Vyhledávání v knize

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Oblíbené pasáže

Strana 279 - Even here undone ! I was not much afeard ; for once or twice I was about to speak and tell him plainly, The selfsame sun that shines upon his court Hides not his visage from our cottage but Looks on alike.

Bibliografické údaje