Hrozba radikalizace: Terorismus, varovné signály a ochrana společnosti

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 28. 11. 2019 - Počet stran: 208
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Publikace se věnuje aktuálním otázkám radikalizace, extremismu a terorismu, které jsou prioritou vnitřní bezpečnosti většiny států světa, protože bezprostředně ohrožují obyvatelstvo i základní pilíře demokratické společnosti. Přibližuje čtenářům nové jevy a trendy, ale také příčiny rostoucího násilí, které akutně ohrožuje země Evropské unie a nejzákladnější lidské právo, tedy právo na život.   Hrozba radikalizace souvisí se všemi formami terorismu, ať jde o terorismus politický, náboženský, separatistický, environmentální nebo nacionalistický, a je spojena s dalšími sociálně patologickými jevy, předsudky a násilnými incidenty. Tento dynamický proces v současnosti představuje jednu z nejvýznamnějších bezpečnostních výzev. Kniha se zabývá následujícími závažnými problémy:   • Současná podoba globálního terorismu, jeho dopady na společnost, profily aktérů terorismu. • Militantní interpretace islámského náboženství, formy džihádistické propagandy. • Radikalizační proces – jeho vznik, dynamika a průběh, modely radikalizace, specifika ve vězeňském prostředí. • Možnosti rozpoznání varovných signálů a symbolů probíhající radikalizace. • Prevence radikalizace v bezpečnostním a právním kontextu a metody deradikalizace – je třeba nalézt účinné nástroje těchto procesů i následných aktů masového násilí.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
8
1 Transformace a kontexty terorismu
11
2 Radikalizační proces
33
6 Deradikalizace a prevence radikalizace
155
Závěr
177
Použité a doporučené informační zdroje
179
Rejstřík věcný
193
Rejstřík jmenný
197
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje