Čtvrtá revoluce: Jak infosféra mění tvář lidské reality

Přední strana obálky
Charles University in Prague, Karolinum Press, 1. 3. 2019 - Počet stran: 274
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován

Vývoj informačních a komunikačních technologií (ICT) radikálně proměňuje nejen to, jak rozumíme světu a jak vzájemně komunikujeme, ale také způsob, jakým se díváme sami na sebe a jak chápeme svou vlastní povahu, existenci a odpovědnost. Rozšíření ICT tak představuje čtvrtou revoluci v dlouhém procesu přehodnocování základní podstaty a role lidstva ve vesmíru: jakožto lidstvo netvoříme nehybný střed vesmíru (kopernikovská revoluce), nelišíme se nijak mimořádně od zbytku zvířecího světa (darwinovská revoluce) a zdaleka nejsme sami pro sebe ve svém vědomí zcela transparentní (freudovská revoluce). ICT nám nyní dávají najevo, že nepředstavujeme izolované, odpojené činitele, ale informační organismy, kteří spolu s jinými druhy těchto činitelů sdílejí globální prostředí, v konečném pohledu utvářené z informací, takzvanou infosféru (Turingova revoluce).

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Předmluva
7
Poděkování
13
Hyperhistorie
17
Infosféra
43
Onlife
79
Čtvrtá revoluce
107
Informační tření
121
Zapisování světa
149
Vzestup systémů s více činiteli
189
Digitální gambit
227
Environmentalismus
241
Literatura k dalšímu studiu
245
Bibliografie
251
Seznam vyobrazení
261
Doslov Josef Šlerka
265
Rejstřík
271

Obalování světa
165

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

O autorovi (2019)

 

Bibliografické údaje