Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb: 2., aktualizované a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 26. 5. 2020 - Počet stran: 304
Aktualizovaná publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku péče o uživatele služeb – seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb, odpovídající současnému stavu. Seznamuje čtenáře s nejčastějšími typickými a problémovými situacemi, které zde vznikají, a  doporučuje jejich řešení. V knize je zahrnuta i kapitola zabývající se oblastí managementu a jeho vlivu na kvalitu poskytovaných služeb. Jedinečnost publikace spočívá především v prvním globálním pojetí celé rozsáhlé problematiky.  Kniha je určena jako odborná příručka pro nelékařské zdravotnické pracovníky a sociální pracovníky a pracovníky managementu v pobytových sociálních zařízeních. Klade si za cíl sloužit jako průvodce a rádce všem uvedeným pracovníkům v náročných situacích, doplňuje jejich již získané vědomosti a prohlubuje pochopení souvislostí v sociální gerontologii.  Může být prospěšná například i pracovníkům v sociálních službách nebo příbuzným seniorů a zejména také studentům nelékařských zdravotnických a sociálních oborů.  Nově jsou zařazeny kapitoly týkající se aktuální problematiky: 1. paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, 2. prevence vzniku závislosti na sociální službě a 3. význam a přínos odborných terapií pro aktivizaci a harmonizaci osobnosti seniorů.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Seznam zkratek
11
Poděkování
12
1 Stárnutí stáří a sociální gerontologie
13
2 Péče o seniory v ČR současná situace a možnosti
26
7 Emoční inteligence při péči o seniory
241
8 Doplňkové možnosti pro aktivizaci a harmonizaci osobnosti seniorů
244
9 Edukace
250
10 Duchovní potřeby klientů
264
11 Týrání seniorů a restriktivní opatření
272
12 Individuální práce s klientem zaměřená na prevenci vzniku závislosti na poskytované sociální službě
283
13 Paliativní péče v pobytových zařízeních
285
Literatura
295
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje