Praktické postupy v anestezii

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2011 - Počet stran: 194
Obsahem knihy jsou stručné a přehledné anesteziologické postupy u základních chirurgických výkonů. Druhou skupinu pak tvoří praktické postupy pro vybrané situace z anesteziologické praxe. Didaktická a praktická forma publikace nabízí celkem 67 praktických postupů, které jsou doporučeny na 1. LF UK jako odborné standardy. V současné době není na trhu žádná kniha stručně a přehledně shrnující základní anesteziologické postupy.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Seznam zkratek 9
9
Úvod 15
15
1 Předoperační vyšetření 17 Barbora Jindrová
17
2 Premedikac 20 Petr Kříž
20
3 Perioperační chronická medikac 21 Pavel Michálek
21
4 Perioperační příjem potravy a tekutin 23 Michal Matias
23
5 Prevence infekční endokarditidy 25 Ivana Kolníková Jan Bláha
25
6 Antiagregační a antikoagulační terapie v průběhu chirurgického výkonu 28 Barbora Jindrová
28
36 Peripartální život ohrožující krvácení ŽOK 93 Jan Bláha
93
37 Kardiopulmonální resuscitace těhotných 95 Jan Bláha
95
38 Intrauterinní resuscitace plodu 96 Jan Bláha
96
39 Postpunkční cefalea 97 Jan Bláha Pavlína Nosková
97
40 Anestezie pro malé gynekologické výkony 99 Jan Bláha
99
41 Anestezie pro velké resekční výkony v oblasti maxilofaciální 101 Pavel Herda
101
42 Anesteziologický postup u pacientů s otokem oblasti mandibuly a krku 103 Pavel Herda
103
43 Anestezie pro výkon na plicích dvoudutinový výkon 105 Ivana Dvořáková
105

7 Antikoagulační a antiagregační terapie a regionální anestezie 30 Barbora Jindrová
30
8 Praktický postup při vedení lowflow a minimalflow anestezie 31 Martin Urban
31
9 Obtížná intubace 33 Barbora Jindrová
33
10 Úvod do anestezie u pacienta s plným žaludkem 35 Barbora Jindrová
35
11 Neuroaxiální blokády 36 Petr Kříž
36
12 Blokády nervových plexů a periferních nervů 40 Petr Kříž
40
13 Fasttrack anestezie 43 Michal Matias
43
14 Anestezie u pacientů s diabetem mellitem 45 Marek Svítek
45
15 Anestezie u pacientů s renálním selháním 47 Marek Svítek
47
16 Anestezie u pacientů s jaterním onemocněním 48 Marek Svítek
48
17 Anestezie u pacientů s myasthenia gravis 50 Petr Kříž Josef Závada
50
18 Anestezie u pacientů s poruchou rytmu KSICD 52 Miloš Dobiáš
52
19 Anestezie u pacientů s významnou chlopenní vadou 54 Jan Kunstýř Jana Kubátová
54
20 Anestezie u pacientů s ischemickou chorobou srdeční 56 Jan Kunstýř Jana Kubátová
56
21 Anestezie u morbidně obézních 58 Barbora Jindrová
58
22 Anestezie u osob s anamnézou drogové závislosti 60 Barbora Jindrová
60
23 Anestezie u geriatrických pacientů 64 Petr Kříž
64
24 Anestezie v těhotenství 66 Petr Kříž
66
25 Analgezie v těhotenství 68 Pavlína Nosková
68
26 Anestezie v období laktace 70 Jan Bláha
70
27 Analgezie v období laktace 72 Pavlína Nosková
72
28 Anesteziologická příprava v porodnictví 73 Jan Bláha
73
29 Porodnická analgezie 75 Jan Bláha
75
30 Anestezie pro plánovaný císařský řez 78 Jan Bláha
78
31 Anestezie pro akutní císařský řez 81 Jan Bláha
81
32 Hypotenze na porodním sále 84 Jan Bláha
84
33 Anestezie časně po porodu 85 Jan Bláha
85
34 Preeklampsie eklampsie HELLP 87 Pavlína Nosková
87
35 Anesteziologický postup při placenta praevia centralis 91 Jan Bláha Pavlína Nosková
91
44 Anestezie k rozsáhlému nitrobřišnímu výkonu 107 Barbora Jindrová
107
45 Anestezie k resekčním výkonům na GIT 109 Barbora Jindrová
109
46 Anestezie k adrenalektomii 110 Petr Kříž
110
47 Anestezie k endoskopickým urologickým výkonům 112 Marek Svítek
112
48 Anestezie k rozsáhlým urologickým výkonům 113 Marek Svítek
113
49 Anestezie k výkonům na krčních tepnách 114 Pavel Michálek
114
50 Anestezie u výkonů na velkých cévách v oblasti retroperitonea 116 Petr Kopecký
116
51 Anestezie pro revaskularizaci myokardu s použitím mimotělního oběhu 119 Petr Kopecký
119
52 Anestezie pro revaskularizaci myokardu bez použití mimotělního oběhu 122 Michal Pořízka
122
53 Anestezie pro výkony na srdečních chlopních 125 Michal Pořízka
125
54 Akutní perioperační infarkt myokardu 129 Severyn Romaniv
129
55 Perioperační management u pacientů s fibrilací síní 132 Miloš Dobiáš Severyn Romaniv
132
56 Management syndromu nízkého tepového výdeje 134 Severyn Romaniv Jan Rulíšek
134
57 Anestezie a analgosedace k ambulantním výkonům 136 Petr Kříž Jan Bláha
136
58 Anestezie v očním lékařství 138 Václav Vávra Jan Hrubý
138
59 Základy neuroanestezie 140 Petr Kříž
140
60 Praktický postup při anafylaxi 143 Petr Kříž
143
61 Léčba toxické reakce na lokální anestetikum 144 Petr Kříž
144
62 Pooperační nauzea a zvracení 146 Petr Kříž Barbora Jindrová
146
63 Praktický postup akutní normovolemické hemodiluce 148 Petr Kříž
148
64 Maligní hypertermie 150 Petr Kříž
150
65 Zajištění intravaskulárního přístupu 152 Pavel Michálek
152
66 Základy anestezie v pediatrii 155 Pavel Michálek
155
67 Ředění vybraných léků a směsí ke kontinuálnímu podání 160 Barbora Jindrová
160
Bibliografie 169
169
Rejstřík 186
186
Souhrn 189
189
Summary 190
190
Autorská práva

Bibliografické údaje