Krize a krizová intervence

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 21. 9. 2017 - Počet stran: 288
Co je to krize? Co lidé v krizi prožívají? Kdo, a hlavně JAK jim může pomoci? To jsou základní otázky, na něž renomovaní čeští autoři hledají odpovědi. Pokusili se identifikovat jednotlivé kroky, které můžete při poskytování krizové intervence sledovat, a provázet tak klienta jeho krizí.
 

Vybrané stránky

Obsah

Oddíl 19
Oddíl 20
Oddíl 21
Oddíl 22
Oddíl 23
Oddíl 24
Oddíl 25
Oddíl 26

Oddíl 9
Oddíl 10
Oddíl 11
Oddíl 12
Oddíl 13
Oddíl 14
Oddíl 15
Oddíl 16
Oddíl 17
Oddíl 18
Oddíl 27
Oddíl 28
Oddíl 29
Oddíl 30
Oddíl 31
Oddíl 32
Oddíl 33
Oddíl 34
Oddíl 35
Oddíl 36

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje