Ošetřovatelské diagnózy: Definice a klasifikace 2015-2017

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 6. 1. 2016 - Počet stran: 464
V České republice vyšel první oficiální překlad této publikace až v roce 2010 (Herdman et al., 2009). Nyní, v roce 2016 je vám předkládáno další vydání textu Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace NANDA-International 2015–2017. Kniha je potřebnou pomůckou pro studenty oboru ošetřovatelství a porodní asistence, sestry v praxi a pedagogy, kteří chtějí poskytnout kvalitní ošetřovatelskou péči svým klientům.American Nursing Diagnosis Association (Severoamerická asociace pro sesterské diagnózy), přejmenovaná od roku 2002 na NANDA International, se zabývá vývojem standardní terminologie a klasifikací ošetřovatelských diagnóz již téměř 40 let. Pořádá konference i pracovní jednání širokého týmu odborníků z USA, Kanady, Evropy a Asie. Z těchto jednání a ze schvalovacích procesů vychází od roku 2001 v dvouletém a později tříletém cyklickém období publikace NANDA Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace, která obsahuje schválené, revidované a vyřazené ošetřovatelské diagnózy k určitému datu.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Vztahy mezi rolemi 249
65
Adaptivní kapacita s 318
69
Bolest s 404
322
Životní principy
327
Konflikt rolí s 269
335
Bezpečnostochrana
343
Naděje s 237
375
Komfort
399
Osamělost s 409
409
Růstvývoj
411
NANDA INTERNATIONAL INC 20152017
417
Glosář termínů
424
Pozvánka ke vstupu do NANDA International
430
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje