Obrázky stránek
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

batem Braunoviensem s aliosque viros A. 16.05. datae, Vide Tom. litt. II. III. et VI.

[ocr errors]

X. Epistolae 5. anno 16c9. exaratae, quae in Tomo VI. litterarum reperiumtur sequentes: 1) Patentes littere de 29. Januarii 16o9. Joanni Adamo Thaboriens de Thabor, nuper abjecta haeres Calviniana, Ecclesiae incorporato, ac ad limina SS- Apostolorum veneranda-in urbem

progredientidatae.
2) Litterae quibus Cardinal Paravicino Co-
mitia sextam in hebdomadam protrahi et nil
aliud traëtaria Regnicolis, quam libertatem Re-

ligio

[ocr errors]

ligionum, exclusa Pontificis jurisdictione, indi-
cat. Porro eidem perscribit Archiduces ad 1.
Maji huc (Pragam seilicet) cum Ravariae 3 Prin-
cipibus, et Electore Coloniens adventuros, quo
medium Reconciliationis inter Fratres exacerbatos
incant. Anno 1609. ad 23 Mart.
3) Aliae duae, quibus statum afflictae patriae
deseribit, et patrocinia a summo pontifice a
Cardinalibus Mellino, Paravicino et D. Orten-
hergio Romae degentibus petit. 1609. una es
23. Martii altera 17. Aug. data.
4) Patenres litterae Georgio Hummler , Con-
rado Alberti peregrinationis cansa ad Deiparae
Mariae domumlauretanam, SS. Petri et Pauli
limina, divi Jacobi sepulchrum concedentibus

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

XII, Aliae 59 litterae A. 1612. ad Imp. rom., Pontif.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

XVI,

[ocr errors][ocr errors]

3) Agit gratias Oratori Hispaniae, quod e junioribus Schlikianis unum ad aulan Archiepiscopi Salisburgensis promoverit. 1615- die 21Martii.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

oao epistolae anno 1616. ad varios seriptae uti et conceptus instrumenti de 1. Decemb. Anno 1616. tenore cujus Joannes Lobelius Archiepiscopus Pragensis Civitatis Giloviae ab errore

[ocr errors]

siam in Dei Matris ejus immaeulatae honorem aedificare volentis intentionem non modo con

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Januarii 1617. seripta , qua monet Abbatem
Altovadensem in hisce delatum, quod Paro-

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Pontificem faêtis adjuvaret, vehementer rogat.
A. 1617. die 17. April.

XVIII. Patentes et recommendatitiae litterae ab Archi

episcopo Lohelio, Georgio Adamo primogenito Jaroslai Baronis a Martinitz, dumperaêtis hu

---- - - IIa

« PředchozíPokračovat »