Obrázky stránek
PDF
ePub

und gab immer den größten Theil seiner Einkünfte den Armen 1). Von feinen gedructen Schriften find bisher nur zwei einzige Briefe bekannt.

Der

lien des Hrn. gmerid petrjik, Pråmonstratenser in Strahom, die noch als eine Handschrift bei ihn

aufbewahrt werden. 4) S. meine kurzgefaßte Nachricht von dem frahömer

Spitale zu Prag im, um die bohmische Geschichte und Litteratur sebt verdienten Gubernialraths Hrni von Ricgers Archive der Geschichts. Th. I. S. 443. und die Parånese des Hrn. Baspar von Questenberg, eines berühmten ftrabower Abtes, wo er Folgendes von Johann Lohelius anfühit:

Nunquam mensae domi fuae affedit , quin incliora quaeque c patinis in orbes diversos congesta , infirmis et pauperibus per manus famulorum transmitteret, Deus fcit quod oculatus teltis non mentior, Nec folum languentibus , appofita fibi dividebar ; Sed er mediis' noctibus (o raros in hoc seculo mifericordiae affectus) intempefta hyeme, lignomm fasces ipfe bajulaps , extra Monafterii portam, labne rantibus et inopia preslis deferebat, quas cum filen

tio reponens, inferre aliunde miseros commonebat. : An delirantium fabulationibus credulus hacc enarro?

Angelį Dei, qui pulcherrimo hoc spectaculo jocundati estis vos tekes appello, non poffum eaim non cloqui , quae oculi mei vidcrant , et manus contrectaverunt, Ego ligna compofui, ego praecuntem

et

[ocr errors]
[ocr errors]

Der erfte ist in peffinas Phosphoro fepricorni S. 351. und der zweite in Sermone S. Norberti von Birnbeim S. 18. abgedruštt.

MSS.

[ocr errors]

Colle&tio rerum ad Theologiam spectantium 4.

Anno Domini 1578. Dieser Kodex, von wels chem man icon in Neta i. Meldung machte, enthält folgende Gegenstände in fic : 1) decem praecepta Decalogi doétrina morali et regulis Juris canonici concomitantibus explicata. 2) De defectibus in celebratione miffarum occurenti. bus, 3) Accidentia Miffae. 4) Summa doctrihae christianae catholicae feu Theologiae dogmaticae 108. propofitionibus et demonstrationibus. 5) Considerationes, quaedam perutiles pro reformatione conscientiae &c.

et fatiscentem fub onere , bajulans et ipse, imperio Patris, secutus fum. Deerat fancto et venerabili seni quo fe exerceret interdia , mediis noctibus ; bro. mali 'tempore , ruentibus ex adverfo ventis , in infolita hacc properabat: Omne gaudium illius crat efurientes pafcerc, nudas cooperire , ftipem largiri egentibus , omnes pressos ac fatigatos quibuscunque pbfequiis demereri. Qualibet die veneris continuis annis quinque pauperibus menfae aflidentibus mini) Itrans , dein fibi benedicentibnis data elemofyna , eos dimittebatı x. f. f.

In dem ftrahower Archive werden folgende Merkwürdigkeiten, die ich aus dem dom (T. pl.) Herra Prálaten Wenzel Joseph Mayer verfertigten Verzeichs niffe der Handschriften heraus:09., aufbewahret : II. Fasciculus litterarum propria Abbatis Lohelii mang

ad P. Casparum Questenbergium, dum hic in variis fibi commissis negotiis extra Sion degeret

ab anno 1609. usque 1612. feriptaruin. 11. Memorabiles litterac de Ima Junii 1592. queis

Abbas Lohelius generalem Ordinis post incusatas temporum injurias informat de visitationum suarum diverso successu, ac constitutione Religionis, petitque transmitti fibi facultatem universas circariae Parochias , quae a personis or. dinis administrantur , abrogandi et Beneficiaros ad "monafticam disciplinam ob varios excessus revocandi. Vide Tomum litter. I. fol. 25. ubi foliis fequentibus plura hujus argumenti repc

riuntur. IV. Romae ad Archiepiscopum Pragensem Dominum

Barvitium, aliosque de negotiorum successu, maxime cirea monasterium S. Clarae civitatis Egrenfis, nec non post reditum Romam perscriptae litterae Anno 1601. Vide Tom, Lit. II. fol. 132.

et scq. V. Epistolae 5. ratione fuffraganeatus Pragenfis Ro.

mam A. 1602. ad D. Fenzonium et Cardinalem Paravicinum misfac. Vide Tom, litt. II.

[ocr errors]

VI. Epistolae to.. ratione ejusdem Suffraganeatus fibi

conferendi Romam 1603, expeditac. Vide. Töm. litt. III.

niuin ,

VII. Aliac quatuor epistolae A. 1604. ad D. Fenzo

et Abbatem Vincentinum, Wratislaviensem Suffraganeum de sua in Episcopum Sebastensemn inauguratione exaratae. Vide Tom. litt. Ill.

VIII. Epistolae 22. Romam ad D. Fenzonium ; Al

batem Braunoviensem ; aliosque viros A, 1005: datae. Vide Tom, litt. II. III. et VI.

Ix, Duae aliae ad Episcopum Wratislaviensem , qua

rum una responsoria est ad priinam Episcopi cpiftolam, qua Domnino Lohelio, Lambergii Archiepiscopi consecrationis obeundae munia committuntur, datae 4. Septcmb. 1607. Vide Tom. litt. 6. fol. 88.

X. Epistolae 5. anno 1609. exaratac, quae in Tomo

VI. litterarum reperiuntur fequentes : 1) Pa. tentes litterae de 29. Januarii 1609. Joanni Adamo Thaborienfi de Thabor , nuper abjecta haeresi Calviniana , Ecclefiae incorporato, ac ad limina SS. Apoftolorum veneranda in urbem progredienti datae.

2) Litterae quibus Cardinali Paravicino Comitia fextam in hebdomadam protrahi et nil aliud tra&tari a Regnicolis, quam libertatem Re

ligio.

1

ligionuin, exclusa Pontificis jurisdictione, indicat. . Porro eidem perscribit Archiduces ad 1. Maji luc (Pragam scilicet) cum Ravariae , Principibus, et Electore Coloniensi adventuros, quo medium Reconciliationis inter Fratres exacerbatos incant. Anno 1609. ad 23. Mart.

3) Aliae duae, quibus statum affli&tae patriae describit, et patrocinia a summo pontifice a Cardinalibus Mellino, Paravicino et D, Orten. hergio Romae degentibus petit. 1609. una 'est 23. Martii altera 17. Aug. data.

4) Patentes litterae Georgio Hummler , Conrado Alberti peregrinationis canta ad Deiparae Mariae domnuin lauretanam, SS. Petri et Pauli limina, divi Jacobi fepulchrum concedentibus

datac 1609. die 7. Septemb. XI. Viginti aliae litterae ad Cardinalem Burghcfiuin

Nuntium apoftolicum , Legatum Regis Hispaniae; Praepofitum Neo - Reichenfem ; et Abba. tem Zabrdovicenfem ; ad Cardinalem Dictrichsteinium; et Cardinalern Mellinum; uti D. Roffium S. C. Majestatis Secretariuin Romae relidentem in caufla Coadjutoriae Archiep. Prag. a se invite susceptae. Anno 1611. variis menfi

bus expeditae. Vide Tom, litt. IV. XII. Aliae 59 littcrae A. 1612. ad Imp. rom., Pontif. .

et alios expeditae. Vide Tom. litt. IV.

« PředchozíPokračovat »