Obrázky stránek
PDF
ePub

XIII. 53 epistolae a 1613. ad varias personas ecclefia

sticas Jurisdi&ioni archiepiscopali Lubjacentes exaratae. Vide. Toin. litt. IV. '.

XIV. Epistolae 38 anno 1614. ad varios miffae. Vide

Tomos litt. IV. et V. Ex quibus duae notari merentur , scilicet įma, qua mortem D. Georgii Pontani Ecclefiae metrop. Pragenfis Praepofiti fupremo Cancellario Regni perscribit , cique D. Georgium ejusdem Ecclefiae Canonicum proponit Anno 16'14. die 28. Februarii. recommendatitias sub 28. Februarii revocat, de privilegiis inetropolitanae Ecclefiae Pracpofiti, Decani, at Canonicorum electione melius instructus, in quorum conform tatę ele&tus in Praepofitum Dccanus renunciatur Anno 1614.

2da qua

XV. Epistolae 31. A. 1615. ad varios exaratac, cx

quibus praocminent : 1) Epistola in caussa pupillorum Schlikianorum, ne prava doctrina im, buantur, aliò transferendorum ; Oratori Regis Hispaniae et Secretario Questenbergio fcriptae 1615. dic 24. Januarii. 2) Epistola qua intervenit ad fummum Pontificem 9. Februarii 1615. pro F. Gregorio Link Pracpofita Zderasenfi, Ord. Sepulchri Dominici Cruciferorum cum na. vicula, dispensationis beneficio relevando, ut ad Ordincm Canonicorum regularium S. Augustini tranfire et Monasterii Carlovienfis dignitatein

Capeffere valeat, ea potiffimum de cauftá, quod ex ordinis iftius Religiofis etfi admonitis nullus comparcat, qui defolatae Ecclefiae Carlovienfi praeeffe vellet.

3) Agit gratias Oratori Hispaniae , quod e junioribus Schlikianis unum ad aulain Archiç. piscopi Salisburgenfis promoverit. 1615. die 21. Martii.

4) Interpellat Abbatem Braunoviensem, ut haereticum N. inibi antea concionatorem , nunc ad Fidem catholicam conversum, illico SS. Or. dinibus initiari, muneri praedicatoris applicari defiderantem , majorum conftantiae fignorum Cauffa , cum fuo desiderio in tempus aliud remissum tantisper in monasterio Braunoviae cum tribus sustentaret Fillis 1615. die 13. Oktob.

5) Encyclicae ad Archidiaconos et Diaconos (forfan Decanos et Vicarios) lub 6. Decemb. 1615. miffae, quibus Concilii Tridentini, quod in novissima Synodo , authoritatem conferente fummo Pontifice, Nuntio apostolico, et Archiepiscopo Sbigneo Berka per Bohemiam receptum

fuiffe perhibetur , adcurata injungitur observantia. XVI, Oco epistolae anno 1616. ad varios feriptac

uti et conceptus instrumenti de s. Decemb. Anno 1616. tenore cujus Joannes Lobelius Archi, episcopus Pragensis Civitatis Giloviae ab errore ad veritatis yiam reverfae Monafterium et Eccle

fiam in Dei Matris ejus immaculatae honorem aedificare volentis intentionem non modo con. firmat , sed et omnes cujusvis status et condi. tionis rogat, ut pracdi&ae civitati et auxilia ct fubfidio adfiftant.

[ocr errors]
[ocr errors]

XVII. Aliae 8 Epistolae A. 1617. ad diversos fcriptae,

ex quibus duas adnotamus : Ima epistola 23. Januarii 1617. fcripta , qua monet

qua inopęt Abbatem Altoyadensein in hisce delatum, quod Parochos sub fe habens pro libitu ammoveat , firmet, caftiget, abfolvat , iisdem velut novus Pontifex facultatem indulgent communicandi populum sub utraque, absque Archidiaconi Crumloviensis licentia , et quod Parochos patiatur fordidos, profugos, Clericos uxoratos. 2da cpistola est, qua cauffam Canonicoruin regula. rium ad 00, SS. Olomucii contra PP. Jesuitas , qui extorto caesareo decreto monasterii hujus possessioniem Universitatis erigendae praetextu fibi vindicare non.sine maximo ftatus ecclefiaftici in his provinciis moliebantur, exponit , et ut Cardinalis Burghesius eosdem fuis precibus ad. Pontificem factis adjuvaret, vehementer rogat. A. 1617. die 17. April.

[ocr errors]

XVIII. Patentes et recommendatitiae litterae ab Archi

episcopo Lohelio, Georgio Adamo primogenito Jaroslai Baronis a Martinitz, dum perastis hu

[ocr errors][merged small]

manioribus et Philosophia in Universitate Pragena et Grecii, Lovarium ad combibenda Jurisprudentiae ftudia proficisceretur. Datae 1719. Vide Tom. litt. VIII. fol. 22.

Nebst den ißt angeführten Schriften, werden nech in der strabówer Bibliothek folgende zwei Stúde aufbewahret:

XIX. In Oratorias Marci Tullii Ciceronis Partitiones

Commentarius. 1587. 4. vermuthlich nur ab: geschrieben.

XX. Oratio Illuftriffimi et Reverendissimi Principis ac

Domithi Domini Andreae Episcopi Wratislavien. fis, habita im Comitiis Warsavienfibus. Die 8. Aprilis Anno 1596. 4. op. 4. VIII, L. 316.

Bayerische
Staatsbibliothek

München

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PředchozíPokračovat »