Vedení porad: Jak dosáhnout maximálního výsledku s minimem lidí, času a energie - 2., rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 7. 3. 2012 - Počet stran: 120
V čtivé a praktické knížce zkušeného lektora a facilitátora se dozvíte, jak porady vést, aby plnily svůj účel. Manažerům, vedoucím týmů a ostatním účastníkům porad kniha nabízí ryze praktická témata: čím se efektivně vedené porady liší od těch ostatních, jaké jsou nejčastější chyby při vedení porad, jak pro poradu vybrat účastníky a jak se na ni připravit, jak udržovat její dynamiku a pracovat s problémovými účastníky, a také jak hospodařit s časem a jak využívat prostor a technické pomůcky. Zvláštní pozornost je věnována facilitaci. Druhé vydání úspěšné knížky se podrobněji zabývá účelem a obsahem porad, dále se věnuje specifickým variantám porad s různým typem zadání, uvádí příklady postupů ovlivňujících dynamiku porady či ukazuje časté chyby vznikající při formulaci cílů porad a je doplněno o nové zkušenosti autora z předchozích pěti let. Srozumitelný výklad je doprovázen mnoha příklady z praxe a názornými obrázky.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorovi
7
Úvod
8
1 Smysl a podstata porad
11
2 Typy a témata porad
17
3 Stavba a dynamika porady
31
4 Lidé a role
51
5 Role facilitátora
63
6 Organizace porady
85
7 Praktické rady
97
8 Doporučené zdroje
111
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje