An Audition Handbook of Great Speeches

Přední strana obálky
Dramatic Publishing, 1990 - Počet stran: 207

Vyhledávání v knize

Vybrané stránky

Obsah

The Greeks
3
The Renaissance
40
Selections from Corneille and Molière new translations
137
Englands Restoration Period
152
Selections from the Restoration
155
Vanbrugh 101
157
Wycherly 102
160
Farquhar 107
164
Selections from 19th Century Plays new translations
168
Ibsen 111116
171
118
181
Gorky 119120
184
127
186
Synge 128
195
Wilde 129
196
An Index of First Lines 199
204

Sheridan 108
165
Europes 19th Century Drama
167

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje