Zubní lékařství pro studující nestomatologických oborů

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 13. 2. 2018 - Počet stran: 400
Celobarevná publikace klade hlavní důraz na onemocnění a stavy, se kterými se ve své praxi setkává lékař – nestomatolog. Sepsal ji zkušený autorský kolektiv, který byl veden legendou české stomatologie, prof. MUDr. J. Mazánkem, DrSc. Kniha je doplněna bohatou a názornou originální obrazovou dokumentací.   Poučení v knize najdou ale i praktiční lékaři a specialisté, kteří s různými podobory stomatologie spolupracují. V rozsahu nutném pro výkony léčebně preventivní péče jsou přehledným způsobem zpracovány základy stomatologie i s pokroky v tomto lékařském oboru. V jednotlivých kapitolách se čtenář seznamuje s historií a vývojem oboru stomatologie, stručně jsou popsány základy anatomie a fyziologie ortognátního systému. Se snahou vyzvednout vzájemné souvislosti chorob orofaciální soustavy s onemocněními celého organizmu je zpracována odborná problematika jednotlivých stomatologických subdisciplín – konzervační stomatologie, zubní protetiky, orální a maxilofaciální chirurgie, parodontologie a onemocnění ústních sliznic, pedostomatologie a zobrazovacích metod, kterých stomatologie využívá k diagnostice chorob. Přehledně jsou popsány rovněž náhlé příhody, které se mohou ve stomatologické praxi vyskytnout, a to včetně základů kardiopulmonální resuscitace a poskytování neodkladné první pomoci. V kapitole Projevy systémových onemocnění v ústní dutině jsou shrnuty symptomy různých chorob, které by měly při běžném vyšetření ústní dutiny upozornit lékaře na možná závažná onemocnění v jiných anatomických oblastech lidského organizmu. Kapitola pojednávající o posudkové činnosti lékařů může posloužit začínajícím odborníkům.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Přehled použitých zkratek
13
Předmluva
17
1 Náplň a historie oboru stomatologie
19
2 Aplikovaná anatomie orofaciální soustavy
25
3 Aplikovaná fyziologie ústní dutiny
49
4 Vyšetření pacienta ve stomatologii
63
5 Zobrazovací metody ve stomatologii
75
15 Dětská stomatologie
301
18 Bolest v orofaciální oblasti
349
19 Projevy systémových onemocnění v ústní dutině
357
20 Prevence ve stomatologii
367
21 Rehabilitace ve stomatologii
371
22 Náhlé příhody ve stomatologické praxi
373
23 Posudková činnost ve stomatologii
379
Literatura
383
Rejstřík
385

16 Ortodoncie
311
17 Fotonika a optika ve stomatologii
325
Souhrn
399
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje