Ošetřovatelství v nefrologii

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 27. 9. 2019 - Počet stran: 252
Kniha poskytuje ucelené informace o ošetřovatelské péči v nefrologii studentům zdravotnických oborů ve vysokoškolském programu, v postgraduálním studiu a nelékařským zdravotnickým pracovníkům.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorkách
5
Seznam zkratek
11
Předmluva
17
Úvod
19
1 Vzdělávání sester v nefrologii
21
2 Anatomie a funkce ledvin
23
3 Ošetřovatelská péče u akutního selhání ledvin
37
4 Ošetřovatelská péče u chronického selhání ledvin
49
11 Domácí dialýza
132
12 Edukace v dialýze
135
13 Dietní opatření při hemodializační léčbě
141
14 Diabetes mellitus u dialyzovaných pacientů
148
15 Specifika hemodialýzy u seniorů
151
16 Kvalita života u dialyzovaných pacientů
155
17 Transplantace ledvin
180
18 Odborná sdružení v nefrologii
214

5 Predialýza
59
6 Eliminační metody
67
7 Kontinuální eliminační metody
71
8 Intermitentní eliminační metody
78
9 Cévní přístupy
100
10 Peritoneální dialýza
116
Literatura a použité zdroje
218
Přílohy
235
Rejstřík
242
Souhrn
248
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje