Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích: 4., aktualizované a rozšířené vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 25. 9. 2013 - Počet stran: 483
Kniha uznávaných autorů se ve svém čtvrtém, aktualizovaném a rozšířeném vydání podrobně zabývá problematikou rizik, která hrozí firmám i jiným organizacím. Komplexně se věnuje řízení rizik, tedy nejen rizik finančních, nýbrž všech, s nimiž se můžeme setkat v podnikání, ale například i ve veřejné sféře a ve sféře neziskové. Zdůrazňuje, že příprava na krizové situace a prevence jsou tím, co rozhoduje o úspěchu či o přežití. V publikaci se dozvíte aktuální a praktické informace o hlavních podnikatelských i nepodnikatelských a poznáte konkrétní postupy a nástroje pro jejich řízení. Oproti předchozímu vydání je kniha aktualizována s ohledem na nový občanský zákoník a další právní předpisy, včetně návrhu zákona o kybernetickém nebezpečí. Zcela nově se zabývá problematikou řízení rizik v orgánech veřejné moci a věnuje se rizikům, která plynou z využívání evropských strukturálních fondů. Srozumitelný a výborně strukturovaný výklad je doplněn řadou názorných schémat a příkladů.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorech
11
Úvodní slovo recenzenta
14
Předmluva k 1 vydání
16
Předmluva k 2 vydání
19
Předmluva k 3 vydání
20
Předmluva k 4 vydání
21
Poznámka redakce
22
1 Zobrazení života firmy
23
5 Metody snižování rizika
165
6 Informační riziko
235
7 Investiční rozhodování a riziko
315
8 Právní rizika a jejich prevence
355
9 Rizika ve veřejné správě
419
10 Zásady krizového plánování
433
Závěr
457
Literatura
467

2 Charakteristické znaky úspěšné firmy
37
3 Změny ve firmě a riziko
57
4 Riziko  definice měření klasifikace a praktické přístupy k řízení rizika ve firmě
89
Resumé
477
Summary
478
Rejstřík
479

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje