Kostelní věže a zvonice: Kampanologie, navrhování, poruchy, rekonstrukce a sanace

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 2. 2010 - Počet stran: 176
Jediná kniha v ČR zabývající se problematikou oprav a sanací kostelních věží a zvonic, zejména z hlediska statického, dynamického zatížení (od zvonů), zevrubným popisem poruch a návrhy řešení. Kniha pro projektanty a architekty, kampanology, investiční techniky, soudní znalce až k pracovníkům památkové péče je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá kampanologií (zvony), zvonovou soustavou, umístěním, zavěšením a pohonem zvonů. Autor přináší informace o nových i historických zvonech, o provozu, opravě a údržbě zvonů i o pravidlech bezpečnosti, která je na věži třeba dodržovat. Druhá část je věnovaná zásadám pro navrhování kostelních věží, zvonovým stolicím, zastřešením věží, stavebním problémům a jejich řešení. Kniha je doplněna bohatou obrazovou přílohou.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Obsah
7
KAMPANOLOGICKÁ ČÁST Radek Lunga
14
Hudební charakteristiky zvonu
34
Umístění a zavěšení zvonu
40
Nové zvony
48
Historické zvony
63
Provoz údržba a opravy zvonové soustavy
71
Bezpečnost na věži
77
Dynamické účinky zatížení zvoněním zvonů
97
Kostelní věže z hlediska urbanistické akustiky
112
Zvonové stolice
125
Zastřešení kostelních věží
142
Poruchy kostelních věží
148
Kostelní věže na poddolovaném území
159
Užívání a údržba kostelních věží
165
Autorská práva

Zásady pro navrhování kostelních věží
84

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje