Trends in the Study of Languages & Linguistics in Nigeria: A Festschrift for Philip Akụjụọobi Nwachukwu

Přední strana obálky
Ozo-mekuri Ndimele
Grand Orbit Communications & Emhai Press, 2005 - Počet stran: 701

Vyhledávání v knize

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Nwachukwu as a Celebrity
1
The Poets Corner
15
Applied Linguistics Sociolinguistics
21
Autorská práva

Další části 54 nejsou zobrazeny.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje