Grammatica boëmica ...

Přední strana obálky
 

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje