Academic English - Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce - 2., aktualizované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 21. 6. 2018 - Počet stran: 224
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Druhé, aktualizované vydání Akademické angličtiny by měl mít při ruce každý vzdělanec, vědec, student, odborník či badatel, jenž chce ve světě vysokého školství a vědy správně komunikovat anglicky. Atraktivní formou zasvěcuje do specifik akademického jazyka a přibližuje principy základních jazykových i měkkých dovedností, na jejichž úspěšném zvládnutí závisí ve značné míře akademický a profesní úspěch v daném oboru. Zvláštnosti akademické angličtiny jsou v knize představovány čtivým způsobem, jenž postihuje jazyk v celé jeho úplnosti – od slovní zásoby a mluvnice přes čtení a poslech až po mluvení a písemný projev. Každá kapitola nejprve česky seznamuje s rysy jednotlivých dovedností v akademickém a vědeckém prostředí a upozorňuje na jejich odlišnosti ve vztahu k českému jazyku. Poté následuje série inspirativních aktivit a stimulujících cvičení v angličtině na úrovni B2 Společného referenčního rámce pro jazyky.   V novém vydání autoři upravili teoretické pasáže tak, aby byly bližší současné generaci akademiků a lépe reagovaly na jejich praktické potřeby. Aktualizované jsou také internetové odkazy, využitelné nejen pro další rozvoj jazykových dovedností. Nové vydání dále přináší aktualizované reálie a podněty k práci se slovníkem i nové poznatky v problematice psaní poznámek.   Česko-anglická publikace je určena všem aktivním členům akademické obce, studentům, pedagogům i vědcům, aby je provedla úskalími anglického jazyka v akademickém prostředí a nabídla jim návod k efektivnímu řešení jazykových i kulturně specifických situací. 
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorech
7
Úvod
9
Poděkování
13
1 Uvedení do problematiky akademické angličtiny
15
2 Slovní zásoba Vocabulary
23
3 Mluvnice Grammar
47
4 Čtení Reading
77
Bibliografie
104
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje