Hospice Care Systems: Structure, Process, Costs, and Outcome

Přední strana obálky
Springer Publishing Company, 1987 - Počet stran: 268

Vyhledávání v knize

Obsah

Evolution of Hospice
1
Hospice Organizational Structure
19
Hospice Patients
38
Autorská práva

Další části 8 nejsou zobrazeny.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje