Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie IV.

Přední strana obálky
EKONÓM, 1. 10. 2019 - Počet stran: 622
Zborník z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie konanej na Ekonomickej univerzite v Bratislave dňa 20. 6. 2019.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje