Stavební zákon s komentářem: pro praxi

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 13. 9. 2013 - Počet stran: 800
Jediný kompletní a ucelený soubor zákonů a vyhlášek souvisejících se stavebním zákonem a výkonem povolání architektů a projektantů. Obsahuje kompletní znění stavebního zákona včetně novely platné od 1. 1. 2013, jeho prováděcí vyhlášky (stav k 31. 8. 2013), zákon o vyvlastnění a zákon o výkonu povolání a jeho prováděcí předpisy. Vše je opatřeno komentářem předního odborníka na stavební právo, právníka, teoretika, pedagoga a spolutvůrce zákonů JUDr. PhDr. Jiřího Plose. Kniha obsahuje také judikáty, vybraná barevná schémata, vzory podání, vzory rozhodnutí a smluv, důležité pro jednodušší orientaci v uvedených právních předpisech a jejich aplikaci. Součástí je rovněž CD-ROM s úplným zněním právních předpisů uvedených v publikaci, přílohami ke komentáři (schémata zákonů, vyhlášek a profesních procesů) a přílohami k vyhláškám.
 

Obsah

1 část
9
2 část
200
3 část
220
4 část
392
5 část
421
6 část
519
7 část
584
8 část
746
Barevné přílohy
769
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje