Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita: Inspirace pro rozvoj měst a regionů s příklady dobré praxe

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 28. 11. 2019 - Počet stran: 224
Na trhu ojedinělá publikace se věnuje řízení regionů a spolupráci všech zainteresovaných skupin s cílem kvalitnějšího života v regionech a zvýšení jejich konkurenceschopnosti: Přibližuje metody hodnocení ukazatelů kvality života v regionu. Věnuje se zapojení zainteresovaných skupin do rozvoje regionů, tzv. stakeholders managementu, a jeho vlivu na rozvoj smart regionů. Upozorňuje na hrozby plynoucí z nesladění strategií aktérů v regionu. Prezentuje možnosti finančních zdrojů pro realizaci smart projektů (včetně PPP) a dává doporučení pro rozvoj chytrých regionů. Publikace vychází mj. ze závěrů jedinečného výzkumu Smart Region v ČR (na úrovni NUTS 3) a kvalitativního výzkum o tom, jak budou vypadat regiony v budoucnu. Autory jsou uznávaní odborníci ze státní správy, samosprávy, firem, vysokých škol a profesních i neziskových organizací.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

O editorovi
9
Řekli o knize
11
Předmluva
15
Úvod
17
1 Regiony
19
2 Indikátory kvality života v regionech Tomáš Hák Svatava Janoušková
27
3 Regiony a jejich výzvy
49
5 Regiony budoucnosti 2050
183
Spoluautoři knihy
196
Příloha 1 Jak budou vypadat regiony v roce 2050 Marek Pavlík
199
Příloha 2 Vylidňování malých obcí Lenka Andrýsová
215
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje