Cvičení na bolavá záda: Druhé, rozšířené a doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 5. 2. 2018 - Počet stran: 200
V úvodu knihy jsou stručně vysvětleny příčiny bolestí zad, možnosti jejich terapie a autoterapie a význam pohybové aktivity v jejich léčbě. Čtenáři se seznámí i s možnostmi autodiagnostiky vadného držení těla, zkrácených a oslabených svalů apod. Pozornost je věnována aktivitám běžného života, jako je sed, stoj, zvedání a nošení břemen apod., a také problematice ergonomie a jejího významu pro prevenci a terapii bolestí zad. Jedna kapitola je zaměřená na vhodné a nevhodné sportovní aktivity při bolestech zad a zásady jejich provádění. Hlavní část knihy tvoří zásobník více než 150 cviků s přesným popisem jejich účinku a provedení. Cviky jsou rozděleny podle účinku na protahovací, posilovací, uvolňovací a balanční, a rovněž podle úseků páteře a svalových skupin, na které jsou zaměřeny. Jsou popsána i dechová a relaxační cvičení. Výhodou publikace je názornost doporučovaných postupů a tedy možnost pochopení a aplikace popisovaného cvičení sportovci i nesportovci. Má využití jak v preventivní oblasti, tak v oblasti klinické. Rovněž se dá využít jako podpůrný studijní materiál pro odborníky v oblasti sportu, tělesné výchovy a fyzioterapie.
 

Obsah

Předmluva
7
Úvod do teoretické části
9
Příčiny bolestí zad
13
Základy autodiagnostiky
23
Terapie bolestí zad
25
Cvičení proti bolestem zad
34
Dechová cvičení
167
Relaxační techniky
172
Další možné metody a techniky v prevenci a terapii bolestí zad
192
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje