Lázeňství: management a marketing

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 9. 10. 2019 - Počet stran: 368
Publikace zkušených autorů se zaměřuje na management a marketing lázeňských organizací a podniků, spolu s uplatněním nejnovějších poznatků v oboru. Nabízí případové studie a příklady z české i zahraniční praxe, včetně obrazové dokumentace. Kniha je určena především studentům cestovního ruchu a pracovníkům hotelů a lázeňských organizací.
 

Obsah

II Management a marketing lázeňských podniků
131
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje