Jak na šikanu

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 19. 2. 2010 - Počet stran: 160
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Šikana je zrádná, jejím terčem se může stát i dítě tělesně a duševně vyspělé, s velmi dobrým rodinným zázemím, které však neumí nebo není ochotno "výt s vlky". Šikana má různé formy a správný postup se musí případ od případu lišit. Každá konkrétní situace vyžaduje odpovídající postup, ať už rodičů či učitelů a vychovatelů. Právě oni by díky této nové publikaci měli bezpečně poznat, oč v daném případě jde, a vědět, co dělat, odkud začít a kde a jak v případě potřeby hledat pomoc.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

1 Úvodem 11
9
2 Co je ıikana a jak se zjiıšuje? 21
19
3 Kde se to v tìch dìtech bere? K teorii agrese 35
32
4 Tøída známá neznámá K psychologii dìtské skupiny 47
44
5 ikana Œ hra o osmi hráèích 53
50
6 Vyıetøování ıikany 73
70
7 Výchovný zásah a náprava následkù ıikany 91
88
8 Prevence ıikany 111
107
Závìreèné zamyılení 119
114
Poznámky pro nároèné ètenáøe 121
116
Dodatky a pøílohy 133
127
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje