Hodnocení žáků: 2., doplněné vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 31. 8. 2009 - Počet stran: 200
Hodnocení žáků ve vyučování, jako nezbytná součást výchovně-vzdělávacího procesu, je velice složité. Dotýká se všech účastníků vyučovacího procesu a vnáší do vyučování jak veselé situace a spokojenost, tak i velice vážné okamžiky, které významně ovlivňují život dítěte a mladého člověka. Hodnocení přináší radost, uspokojení, posílení sebedůvěry, ale i smutek, žal a napětí. Na jedné straně žáky pozitivně motivuje, na druhé straně může vést k hledání si "vedlejších cest" pro dosažení ocenění. Může provokovat ke kvalitnímu výkonu, ale také přispívat k neporozumění až nepřátelství. A právě proto vznikla tato publikace. Věříme, že ji ocení zejména učitelé, budoucí pedagogové, studenti pedagogických i jiných fakult, ale i rodiče žáků.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

1 Hodnocení jako organická součást jakékoliv lidské činnosti
10
2 Hodnocení žáků ve vyučování a jeho specifika
16
3 Hodnocení a vztah mezi učitelem a žákem
38
4 Funkce školního hodnocení
45
5 Fáze hodnotícího procesu
57
6 Formy hodnocení žáků
77
7 Princip objektivity a subjektivity ve školním hodnocení
96
8 Význam pozitivního a negativního hodnocení žáků ve škole
109
9 Hodnocení kompetencí žáků
121
10 Učitel i žák účastnící procesu hodnocení
137
11 Od kvalitního hodnocení učitele ke kvalitnímu sebehodnocení žáků
142
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje