Excel 2007 v příkladech

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2009 - Počet stran: 165
Druhé vydání úspěšného bestselleru známého českého odborníka na kancelářské programy. Autor má velké praktické zkušenosti s vyučováním Excelu, a to jak na střední škole, tak v kurzech pro uživatele počítačů z praxe. Při této činnosti použil desítky příkladů, které tvoří základ této knihy. Kniha tak obsahuje cca 150 řešených příkladů, které zahrnují nejčastější problémy ze všech oblastí, v nichž lze Excel využít, především tedy ve školství, v kancelářích a v domácnosti. Příklady jsou řazeny tak, aby se při práci s Excelem přecházelo od jednodušší problematiky ke složitější. Některé příklady však rozsah výše uvedené publikace překračují, což platí zejména o kapitolách, které se týkají databází, kontingenčních tabulek, scénářů a sestavení jednoduchých maker.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Pojistné a daň ze mzdy
40
Počet žáků ve škole
42
b Procento žáků v celé škole
44
c Grafické vyjádření
45
Zvyšování výroby
47
Hodnocení průběhu výroby indexy
49
Sledování výroby
50
Chemické složení sloučeniny
51
Trojúhelník kosinová věta
95
Je dané číslo kladné?
96
Slyšitelnost zvuků
98
Mám dnes narozeniny?
99
Mám volební právo?
101
Kolik je mi let
106
Základní informace
107
Kdo má dnes svátek?
109

Roztoky
53
Nahrazení vzorců hodnotami
55
Úprava ceny
56
a Přičtení stejné hodnoty všem buňkám oblasti
57
Chyby v tabulce
58
Chybové hlášení v tabulce
59
Chybně sestavená tabulka
61
Součet tabulek na několika listech
63
Propojení tabulek nacházejících se v různých sešitech
68
Využití názvů buněk při sestavení vzorců
71
Využití názvů buněk při propojení listů
73
Vzorce ve velké tabulce
74
Prodáváme kapry
75
Jak nevložit do buňky chybné hodnoty
77
Kolik je kde hodin
79
Minimum a maximum
80
Společný dělitel a násobek
82
Průměrná mzda
85
Vážený průměr
86
Zaokrouhlení
87
Zaokrouhlení 2 velikost dat na disku
89
Zaokrouhlený průměr vnořená funkce
90
Pořadí v atletických závodech
92
Který obdélník je největší?
111
Překročili jsme limit?
113
Jezdíme na kole
116
Molekulová hmotnost sloučenin
117
Znovu složení chemické látky
119
Převod jednotek
121
Mohli se setkat?
122
Je číslo dělitelné?
123
Je dané číslo sudé nebo liché?
125
Škodliviny v ovzduší
127
Zpráva o počasí
130
Rozdělení do skupin
133
Volby do Senátu
137
Záměna slov a velkých písmen na malá
140
Vsaďte si Sportku
144
Vyšetřete průběh funkce
147
Malá knihovnička
149
Souhrnná data z velké sestavy
152
Kámen nůžky papír
155
Planety
161
Rejstřík
163
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje