Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol - 3., doplněné a přepracované vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2013 - Počet stran: 335
V prakticky zaměřené publikaci se seznámíte se současnými pravidly obchodního a diplomatického protokolu a společenské etikety. Již třetí vydání knížky radí, jak jednat v dalších vybraných zemích světa, které dosud v publikaci zařazeny nebyly, např. v Jižní Koreji, Kolumbii, Dominikánské republice, na Kubě, na Islandu, v USA, Angole, Norsku aj. Kniha je určena zejména studentům mezinárodního obchodu a studentům připravujícím se na diplomatickou dráhu, ale velmi cenné informace v ní najdou i lidé, kteří v těchto oblastech již působí. Po přečtení budete vědět, jaké jsou nejčastější prohřešky a největší nedostatky, s nimiž je možno se v praxi setkat, jak jednat se zahraničními partnery z více než padesáti zemí, na co si dát pozor a jak udělat dobrý dojem. V příloze najdete vzory protokolární a diplomatické korespondence, pravidla používání vizitek ve vybraných zemích a další užitečné informace.
 

Obsah

O autorce
5
Řekli o knize
6
Úvod
7
1 Společenská a obchodní etiketa
11
2 Diplomatický protokol v mezinárodní obchodní a diplomatické praxi
157
3 Pravidla pro další protokolární a společenské akce a diplomatickou korespondenci
201
Přílohy
315
Shrnutí
327
Seznam literatury
328
Rejstřík
333
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje